Μύτη με Πεσμένη κορυφή

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις με πεσμένη κορυφή της μύτης. Η πτώση της κορυφής μπορεί να είναι συγγενής, μετατραυματική ή να παρουσιασθεί μετά από χειρουργική επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα. Η χειρουργική της αποκατάσταση θεωρείται δύσκολη όπως σε όλες της δυσμορφίες της κορυφής και η τεχνική που θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από την αιτία που την δημιούργησε.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού