Η βραχνάδα (βράγχος φωνής) είναι μια πάθηση των φωνητικών χορδών και έχει ως συνέπεια την αλλαγή της ποιότητας της φωνής, γίνεται πιο βαθιά και πιο άγρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε φλεγμονή των φωνητικών χορδών (συνήθως ιογενή) και ονομάζεται λαρυγγίτιδα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις όπου η βραχνάδα οφείλεται σε διαφορετικά αίτια και στην ύπαρξη μορφωμάτων, πολυπόδων ή καρκίνου.

Όλοι μας έχουμε βραχνιάσει τουλάχιστον μια φορά στην ζωή μας, κατά την διάρκεια ιώσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Διαρκεί λίγες ημέρες, απαιτεί φωνητική ηρεμία (δεν πρέπει να μιλάμε πολύ), υγροποίηση του εισπνεόμενου αέρα (εισπνοές με ευκάλυπτο σε μια κατσαρόλα νερό που βράζει) και ίσως αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Στους ενήλικες δεν είναι σημαντικό πρόβλημα, στα παιδιά όμως μπορεί να γίνει επικίνδυνη λόγω των μικρών διαστάσεων του λάρυγγα.

Πότε πρέπει να ανησυχούμε για την βραχνάδα;

Εάν περάσουν 10 – 15 ημέρες από τότε που βράχνιασε η φωνή μας και δεν βλέπουμε βελτίωση στην ποιότητά της θα πρέπει να εξεταστούμε από ειδικό χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο.

Η διάγνωση γίνεται με την ενδοσκόπηση του λάρυγγα, μια σχετικά απλή εξέταση στους περισσότερους ανθρώπους.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει κάποιο καλόηθες μόρφωμα όπως πολύποδας ή πολυποειδής εκφύλιση ή κύστη ή οζίδια κλπ. επάνω στις φωνητικές χορδές και διαταράσσει την φυσιολογική λειτουργία τους. Αυτό μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί χειρουργικά με αποτέλεσμα την πλήρη ίαση.

Υπάρχει όμως και περίπτωση η βραχνάδα να οφείλεται σε καρκίνο των φωνητικών χορδών.

Η  έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των φωνητικών χορδών και η χειρουργική του αφαίρεση οδηγεί σε πλήρη ίαση!

Πως γίνεται ο χειρουργικός καθαρισμός των φωνητικών χορδών;

Αυτός γίνεται με γενική αναισθησία και με την βοήθεια του μικροσκοπίου. Είναι μια λεπτή χειρουργική επέμβαση, εύκολη σε έμπειρα χέρια και μικρής διάρκειας και ονομάζεται μικρολαρυγγοσκόπιση. Οι φωνητικές χορδές καθαρίζονται πλήρως και έτσι επιτυγχάνουμε την πλήρη αποκατάστασή τους. Η νάρκωση είναι μικρής διάρκειας και συνήθως δεν απαιτείται νοσηλεία στην κλινική. Το βράδυ ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του με την σύσταση να μην μιλάει πολύ για μία εβδομάδα περίπου μέχρι να επέλθει επούλωση των τραυματικών επιφανειών των φωνητικών χορδών.

Τα ιστοτεμάχια που αφαιρούμε αποστέλλονται πάντοτε για ιστολογική εξέταση (βιοψία).

Εικ.1α,β,γ. Φαίνονται οι πολύποδες των φωνητικών χορδών (βέλη). Στην εικ. 1α φαίνονται κατά την φάση της φώνησης όπου οι πολύποδες δεν αφήνουν τις χορδές να κάνουν πλήρη σύγκλειση και έτσι έχουμε το βράγχος της φωνής, και στις εικ.1β,γ φαίνονται οι πολύποδες κατά την φάση της αναπνοής.

Εικ.2α,β. Φαίνεται η πολυποειδής εκφύλιση των φωνητικών χορδών (βέλη), δηλαδή αυτή η οιδηματώδης χαλάρωσή τους. Εδώ εκτός από την μεγάλη βραχνάδα κατά την φάση της φώνησης έχουμε και δυσκολία στην αναπνοή επειδή στενεύει πολύ ο αεραγωγός κατά την φάση της αναπνοής σε σχέση με τις φυσιολογικές του διαστάσεις (εικ.5).

Εικ.3α,β. Φαίνονται τα οζίδια ή κάλοι ή κομβία των φωνητικών χορδών (βέλη) κατά την φάση της αναπνοής (εικ.3α) και κατά την φάση της φώνησης (εικ.3β) όπου δεν επιτρέπουν την πλήρη σύγκλειση των φωνητικών χορδών με αποτέλεσμα το βράγχος της φωνής.

Εικ.4α,β. Φαίνονται δύο φλεγμανθείσες κύστεις της αριστερής φωνητικής χορδής (βέλη) κατά την φάση της αναπνοής.

Εικ.4γ,δ. Φαίνονται οι πιο πάνω φλεγμανθείσες κύστεις της αριστερής φωνητικής χορδής κατά την φάση της ήπιας φώνησης (εικ.4γ βέλος) και κατά την φάση της έντονης φώνησης όπου φαίνεται να αναβλύζει το λευκωπό περιεχόμενο της κύστης που έσπασε (εικ.4δ, βέλος) και να επικαλύπτει την δεξιά φωνητική χορδή.

Εικ.5. Φαίνονται οι φυσιολογικές φωνητικές χορδές κατά την φάση της αναπνοής.

Facebook