Αποκατάσταση ελλειμμάτων προσώπου

Αφαίρεση μορφωμάτων σε διάφορες περιοχές του προσώπου

Υπάρχουν διάφορα μορφώματα στο πρόσωπο που απαιτούν χειρουργική αφαίρεση. Αυτά τα μορφώματα είναι συνήθως καλοήθη όπως οι μελαχρωματικοί σπίλοι, οι σμηγματογόνες κύστεις κλπ. Πολλές φορές όμως συναντούμε και κακοήθειες όπως τα μελανώματα, τα επιθηλιώματα, τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα κλπ.
Η αφαίρεση όλων αυτών των μορφωμάτων πρέπει να γίνεται επί υγιών ιστών για να μην έχουμε υποτροπή δηλ. να μην εμφανισθούν ξανά.

Αυτό πολλές φορές δημιουργεί την ανάγκη εκτεταμένων αφαιρέσεων με μεγάλα χειρουργικά ελλείμματα που πρέπει να καλυφθούν είτε με γειτονικούς κρημνούς είτε με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα. Η δημιουργία των κρημνών πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε αφενός τα ελλείμματα να καλύπτονται και αφετέρου να μην δημιουργούνται μετεγχειρητικές δυσμορφίες στο πρόσωπο.

Α) Μορφώματα στο πλάγιο τοίχωμα της μύτης – Μεγάλοι παρειακοί κρημνοί

Εικ.1γ,δ. Στην εικ. 1γ. φαίνεται ο σχεδιασμός των κρημνών (παρειακών και μετωπιαίου) κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης που έγινε με γενική αναισθησία λόγω του εκτεταμένου της βλάβης (Ιστορία ρινοπλαστικής -Ινδική φάση). Στην εικ.1δ φαίνεται το αποτέλεσμα στο τέλος του χειρουργείου. Οι κρημνοί είναι στην θέση τους. Η επέμβαση έγινε σε συνεργασία με την Οφθαλμίατρο κ. Αδαμαντία Βουδούρη για μεγαλύτερη ασφάλεια επειδή η βλάβη ήταν πολύ κοντά στο μάτι και με την δημιουργία των κρημνών δεν έπρεπε να διαταραχθεί η οφθαλμική λειτουργία.

Β) Μόρφωμα στην κορυφή της μύτης.

Τα μορφώματα που βρίσκονται στην κορυφή της μύτης είναι από τα πιο δύσκολα διότι τα ελλείμματα που δημιουργούνται από την αφαίρεσή τους χρειάζονται γειτονικό κρημνό για να καλυφθούν.Ο καλύτερος κρημνός είναι ο παρειακός κατά μήκος της ρινοπαρειακής αύλακας (εικ.2γ,δ).

Γ. Μορφώματα στην περιοχή της ρινοπαρειακής αύλακας

Τα μορφώματα γύρω από την ρινοπαρειακή αύλακα ή πάνω σ’ αυτήν είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθούν και να καλυφθούν με γειτονικούς παρειακούς κρημνούς. Αυτό διότι η αύλακα μας οδηγεί στο να κάνουμε την συρραφή πάνω της και να μην έχουμε εμφανή σημάδια μετεγχειρητικά.