Κόγχες

Τι είναι οι ρινικές κόγχες;

Οι ρινικές κόγχες είναι τρεις (3) και βρίσκονται στα πλάγια τοιχώματα του εσωτερικού της μύτης (εικ. 1.)

Εικόνα 1. Πλάγιο τοίχωμα της μύτης με τις -3- ρινικές κόγχες.

Αποτελούνται από εξαιρετικά αγγειοβριθή στυτικό ιστό με πολλούς οροβλεννογόνους αδένες. Έχουν την ικανότητα (ιδίως οι κάτω ρινικές κόγχες) να αυξομειώνουν το μέγεθός τους.

Αυτό γίνεται φυσιολογικά στις εξής καταστάσεις:

  1. Κάθε 6-8 ώρες όπου εναλλάσεται η αυξομείωση του μεγέθους της δεξιάς με την αριστερή, δηλ. αυξάνει το μέγεθος της μιας και μειώνεται της άλλης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ρινικός κύκλος και έτσι είναι φυσιολογικό να εναλλάσεται και η αναπνοή μας από το ένα ρουθούνι στο άλλο.
  2. Φυσιολογικό φαινόμενο είναι επίσης η αύξηση του μεγέθους των κάτω ρινικών κογχών κατά την διάρκεια του Χειμώνα όταν κάνει πολύ κρύο, διότι αυξάνοντας το μέγεθός τους καταφέρνουν να θερμαίνουν τον κρύο αέρα που αναπνέουμε.
  3. Φυσιολογικό φαινόμενο είναι να διογκώνονται οι κάτω ρινικές κόγχες κατά την σεξουαλική επαφή και τον οργασμό (αναπνέουμε από το στόμα) διότι αποτελούνται από στυτικό ιστό.

Η υπετροφία των ρινικών κόγχων

Παθολογική αύξηση του μεγέθους των κάτω ρινικών κογχών που καταλήγει σε υπερτροφία τους έχουμε στις εξής καταστάσεις:

  1. Σε κάθε ρινίτιδα (ιογενή, μικροβιακή, αλλεργική κ.λ.π.) διογκώνονται πολύ, δημιουργούν απόφραξη και τελικά δυσκολία στην αναπνοή. Όταν η ρινίτιδα είναι συνεχής δημιουργείται μόνιμη υπερτροφία και ρινική αναπνευστική δυσχέρεια.
  2. Το ίδιο γίνεται και μετά από την αλόγιστη χρήση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του «μπουκώματος» της μύτης.

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υπερτροφίας των ρινικών κογχών;

Παλιά γινόταν η ηλεκτροκαυτηρίαση και η κογχοτομή των κάτω ρινικών κογχών. Σήμερα η συρρίκνωση των υπερτροφικών κάτω ρινικών κογχών γίνεται με την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων ή με την χρήση των Laser ή με την κογχοπλαστική με άριστα αποτελέσματα και χωρίς επιπλοκές (αιμορραγία κ.λ.π.). Το κακό με τις κόγχες είναι το ότι δεν επιτυγχάνουμε πάντα μόνιμο αποτέλεσμα και σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια μετά) υποτροπιάζουν. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν θεραπεύουμε την γενεσιουργό αιτία (αλλεργία ή άλλη ρινίτιδα) αλλά το αποτέλεσμά της που είναι η υπερτροφία. Έτσι αφού η αλλεργία επί παραδείγματι εξακολουθεί να υπάρχει, υπάρχει ο συνεχής ερεθισμός που θα καταλήξει σε νέα υπερτροφία.

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις εξάρσεις της αλλεργίας έγκαιρα με φαρμακευτική αγωγή και να μην αφήνουμε τις κόγχες σε συνεχή ερεθισμό.