Ρινική Βαλβίδα

Η ρινική βαλβίδα είναι ο κύριος ρυθμιστής της ροής του αέρα από τη μύτη. Στις περιπτώσεις που δυσλειτουργεί -βλέπε- “Τι προκαλεί η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας?” υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη και έτσι αναπνέουμε από το στόμα με όλα τα συνεπακόλουθα. Η διάγνωση της δυσλειτουργίας της είναι πολύ εύκολη και σήμερα θεραπεύεται χειρουργικά -βλέπε- “video με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας” Πρέπει να αναζητείται πάντα στις περιπτώσεις που υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη. Δείτε εδώ οτιδήποτε σχετικό με τα αίτια της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας και στις φωτογραφίες και τα video στην ομάδα “μύτη με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας” πολλές περιπτώσεις ασθενών που χειρουργήθηκαν με άριστα αποτελέσματα.

Τι είναι η Ρινική Βαλβίδα και ποια είναι η σημασία της;

Σαν ρινική βαλβίδα ή εσωτερική βαλβίδα θεωρούμε την γωνία που σχηματίζεται από το ρινικό διάφραγμα και τον πλάγιο χόνδρο και φυσιολογικά πρέπει να είναι 10-15 (εικ. 1.)

Εικ. 1. Ρινική βαλβίδα Εικ. 2. Περιοχή της ρινικής βαλβίδας

Σαν περιοχή της ρινικής βαλβίδας ή εξωτερική βαλβίδα, ορίζεται η περιοχή που αφορίζεται από το ρινικό διάφραγμα μέχρι το πλάγιο ρινικό τοίχωμα (εικ.2).

Ποιά είναι η σημασία της ρινικής βαλβίδας;

Η σημασία της ρινικής βαλβίδας για την αναπνοή είναι μεγάλη διότι αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της ροής του αέρα. Για να επιτελεί με επιτυχία την λειτουργία της αυτή πρέπει να είναι κινητή. Κάθε διαταραχή της φυσιολογικής της κινητικότητας όπως: υπερκινητικότητα, δυσκινησία ή ουλοποίηση από κακούς χειρουργικούς χειρισμούς ή τραυματισμούς καταλήγει σε δυσλειτουργία της.

Τι προκαλεί η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας;

Το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας είναι η μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό συμβαίνει διότι συμπίπτουν τα πλάγια ρινικά τοιχώματα (Collapse) και δεν μπορεί να περάσει ο αέρας. Το Collapse είναι αμφοτερόπλευρο (εικ. 3α,β) ή ετερόπλευρο (εικ.4α,β), παρατηρείται καλύτερα κατά την βαθιά εισπνοή και συνήθως συνοδεύεται με κλείσιμο των ρουθουνιών.
Είναι αρκετά συχνή και πρέπει να αναζητείται πάντοτε σε ασθενείς που προσέρχονται με δυσκολία στην αναπνοή.

Εικ. 3α,β. Αμφοτερόπλευρο collapse. Φαίνεται το κλείσιμο των ρουθουνιών και η σύμπτωση (Collapse) των πλαγίων ρινικών τοιχωμάτων προεγχειρητικά (εικ. 3α) και το αποτέλεσμα μετά την αποκατάσταση (εικ.3β). Δείτε στο “Video - φωτογραφίες” το video 2, τις κινήσεις των ρουθουνιών πριν και μετά την διόρθωση όπως και την δοκιμασία που επιβεβαιώνει την προεγχειρητική μας διάγνωση (δοκιμασία Cottle).
Εικ.4α,β. Ετερόπλευρο Collapse. Φαίνεται το κλείσιμο του δεξιού ρουθουνιού και η σύμπτωση (Collapse) του δεξιού πλάγιου ρινικού τοιχώματος προεγχειρητικά (εικ.4α) και το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Δείτε στο “Video – φωτογραφίες”, το Video 3 του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση.

Που οφείλεται η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας;

Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας οφείλεται σε διάφορες ανατομικές ανωμαλίες της μύτης όπως τα ασθενικά πλάγια ρινικά τοιχώματα (εικ.1α,β), και διάφορες δυσμορφίες της κορυφής και του ρινικού διαφράγματος.
Οι ανατομικές αυτές ανωμαλίες είναι:

  • Πρωτοπαθείς (συγγενείς), που έχουν κληρονομηθεί, (εικ.1α,β)
Εικ. 1α,β. Φαίνονται τα αδύνατα πλάγια ρινικά τοιχώματα που συμπίπτουν κατά την βαθιά εισπνοή πριν την επέμβαση (εικ.1α) και η ισχυροποίησή τους μετεγχειρητικά (εικ.1β) με αποτέλεσμα φυσιολογική αναπνοή. Δείτε στο “Video – φωτογραφίες” το Video του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση.
  • Δευτεροπαθείς ανατομικές ανωμαλίες.

Μπορεί να εμφανισθούν, μετά από τραυματισμό της μύτης και κακή επούλωση του τραύματος με αποτέλεσμα την δημιουργία συμφύσεων και ουλών στο εωτερικό της μύτης (μετατραυματικές), είτε μετά από κακούς χειρουργικούς χειρισμούς και εκτεταμένες αφαιρέσεις χόνδρινων τμημάτων κατά την πλαστική της μύτης.

Πως γίνεται η διάγνωση της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας;

Η διάγνωση είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ασθενή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Εισπνέει βαθιά από τη μύτη. Εάν διαπιστώσει κοιτώντας στον καθρέπτη ότι κλείνουν τα ρουθούνια του (το ένα ή και τα δύο), σημαίνει πως υπάρχει το πρόβλημα.
  • Σηκώνει τη μύτη προς τα πάνω με το δάχτυλο ή τραβάει το μάγουλο προς τα έξω και εισπνέει βαθιά. Αν η αναπνοή του βελτιώνεται και τα ρουθούνια του δεν κλείνουν, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του προβλήματος (βλέπε Video1 μύτης με δυσλειτουργία ρινικής βαλβίδας στις ” Φωτογραφίες – Video”.
    Τότε πρέπει να επισκεφθεί τον ειδικό χειρουργό για αποκατάσταση.

Παρά το ότι η διάγνωση της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας είναι τόσο εύκολη, πολύ συχνά περνάει απαρατήρητη και παραμένει αδιάγνωστη. Έτσι πολλοί ασθενείς με δυσκολία στην αναπνοή οφειλόμενη κύρια σε δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας, υποβάλλονται άσκοπα σε εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος και των κογχών χωρίς καμία βελτίωση.

Ο κ. Κόλλιας αισθάνεται ευτυχής όταν πολλοί ασθενείς ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες αναγνωρίζουν μόνοι τους την ύπαρξη δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας και προσέρχονται ζητώντας την χειρουργική διόρθωση.

Πως αντιμετωπίζεται η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας;

Η αποκατάσταση της λειτουργίας της ρινικής βαλβίδας μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ανεγχείρητη κατάσταση.

Παλιότερα χρησιμοποιούνταν διάφορα μικρά δαχτυλίδια που έβαζαν οι ασθενείς στην μύτη για να κρατούν ανοιχτά τα πλάγια τοιχώματα και να μη συμπίπτουν.

Μετά χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη σε αθλητές κυρίως διάφορες ταινίες στο εξωτερικό της μύτης για να έλκουν τα πλάγια τοιχώματα προς τα έξω, κατά την διάρκεια των αγώνων και να βελτιώνεται η αναπνοή τους.

Σήμερα η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας αντιμετωπίζεται χειρουργικά με την λειτουργική ρινοπλαστική.

Αυτό που κάνει ο γιατρός στο χειρουργείο είναι να αποκαταστήσει σωστά την οποιαδήποτε ανατομική ανωμαλία και δυσμορφία στην οποία οφείλεται το πρόβλημα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πολλές και εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Πολλές φορές απαιτούνται μοσχεύματα ή δημιουργούνται χόνδρινοι κρημνοί ή αντιμετατίθενται οι ιστοί. Για να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα, απαιτείται ο χειρουργός να είναι εξειδικευμένος, έμπειρος και με χειρουργική δεξιοτεχνία και ταλέντο (βλέπε Video και φωτογραφίες δυσλειτουργίας ρινικής βαλβίδας στο “Φωτογραφίες – Video” πριν και μετά την αποκατάσταση).