Μύτη Μετατραυματική

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις με παραμόρφωση της μύτης μετά από τραυματισμό της. Ο τραυματισμός έχει γίνει πριν αρκετό καιρό (μήνες ή χρόνια). Η αποκατάσταση είναι συνολικά δύσκολη, πιο πολύ όμως του ρινικού διαφράγματος που έχει συνήθως παρεκτοπισθεί προς την μία πλευρά. Δυνατόν να απαιτηθούν μοσχεύματα.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού