Μύτη μετά από Ανεπιτυχή (αποτυχημένη) επέμβαση άλλων χειρουργών

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις μετά από ανεπιτυχή χειρουργική επέμβαση είτε στο διάφραγμα είτε στην υπόλοιπη μύτη (αποτυχημένη ρινοπλαστική) από άλλους χειρουργούς. Η αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη, εξαρτάται από το μέγεθος της δυσμορφίας και απαιτούνται χόνδρινα ή οστέινα μοσχεύματα.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική