Μύτη Μεγάλη

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις με μεγάλες μύτες που βρίσκονται σε δυσαναλογία με τα υπόλοιπα μόρια του προσώπου. Η αποκατάσταση και εδώ είναι πολύ δύσκολη διότι πρέπει να δράσουμε σε όλα τα επιμέρους ανατομικά στοιχεία της μύτης για να επιτύχουμε το σωστό αποτέλεσμα.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού