Η πιο συχνή αιτία που προκαλεί την δυσκολία της αναπνοής από την μύτη είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (στραβό διάφραγμα).

Το διάφραγμα είναι το οστέινο και χόνδρινο τμήμα στο κέντρο του εσωτερικού της μύτης που χωρίζει τα δυο ρουθούνια. Σε πολλούς ανθρώπους δεν είναι ευθύ, όπως θα έπρεπε, αλλά «στραβό» και η κατάσταση αυτή ονομάζεται Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Το «στράβωμα» μπορεί να αφορά το χόνδρινο ή το οστέινο τμήμα ή και τα δύο. Οφείλεται είτε σε αίτια γονιδιακα (κληρονομικά) είτε επίκτητα, μετά από τραυματισμούς και χτυπήματα της μύτης.

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις εξωτερική δυσμορφία της μύτης. 

Συχνά κεφαλαλγίες τύπου ημικρανίας οφείλονται στην ύπαρξη ακανθών στο ρινικό διάφραγμα.

Το πρόβλημα επιλύεται με τον χειρουργικό ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να διορθώσει όλα τα προβλήματα, τόσο στην χόνδρινη όσο και στις οστέινες περιοχές του. Η πλαστική του ρινικού διαφράγματος πρέπει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του σκελετού δηλαδή μετά τα 17 – 18 χρόνια.  Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι πολύ σοβαρές περιπτώσεις – κυρίως μετατραυματικές – σε παιδιά στις οποίες όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην καταστραφεί ο τετράπλευρος χόνδρος που σημειωτέον δεν αναγεννιέται. Γίνεται με γενική αναισθησία γιατί είναι μεγάλη επέμβαση.

Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις ειναι αυτές όπου το διάφραγμα έχει πλήρως μετατοτπιστεί. Είναι μια από τις πιο ανώδυνες επεμβάσεις, όπου ο χειρουργημένος δεν χρειάζεται συνήθως να πάρει ούτε παυσίπονο. Ο πωματισμός είναι πολύ ελαφρύς. Τοποθετείται ένα σωληνάκι μεταξύ των γαζών σε κάθε ρουθούνι που βοηθάει τον χειρουργημένο να αναπνέει από τη μύτη, από την ίδια μέρα της επέμβασης. Ο πωματισμός αφαιρείται την επόμενη ημέρα, τα σωληνάκια παραμένουν και βοηθούν τον χειρουργημένο να αναπνέει καλύτερα για την πρώτη δύσκολη εβδομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν πρόκειται για μια εύκολη επέμβαση!!! Έχει παρατηρηθεί πληθώρα περιστατικών με ανεπιτυχή επέμβαση στο διάφραγμα που παρουσιάσαν (μετά την εγχείρηση) εξωτερικές δυσμορφίες, με πιο συχνή την πτώση της κορυφής της μύτης. Η διόρθωση αυτή απαιτεί μια δύσκολη ρινοπλαστική.

Μπορεί να γίνει σαν μεμονωμένη επέμβαση, να συνδυαστεί με επέμβαση στις κάτω ρινικές κόγχες ή και με ταυτόχρονη αισθητική ρινοπλαστική.

Facebook