Ομιλητής / Εκπαιδευτής

Ο κ. Κόλλιας, κατά την διάρκεια της Νοσοκομειακής του καριέρας, υπήρξε εκπαιδευτής σημαντικού αριθμού ειδικευομένων στην ΩΡΛ ιατρών. Έχει ακόμη συμμετάσχει σαν εκπαιδευτής σε διεθνή και ελληνικά Course:

Α. Διαλέξεις:

1. RHINOPLASTY, Part II. NASAL TIP SURGERY.

Chairmain: C.Walter, Switzerland. Panelists: E.Tardy, U.S.A,- H.Briner,Switzerland,-P.Palma, R.La Rossa, Italy.
P.Kollias, N.Karvelis, Greece,-T.Bull, Great Britain.
INTERNATIONAL MEETING: Aspects of Facial Plastic Surgery.
BARCELONA SPAIN
, 1999.

2. FUNCTIONAL REDUCTION RHINOPLASTY.

Lecture. Speaker.P. Kollias. President. A. Skevas, A. Psifidis
INTERNATIONAL MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF FACIAL PLASTIC SURGERY,
THESSALONIKI
, 2000.

3. AUGMENTATION RHINOPLASTY

Lecture. Speaker. P. Kollias. President.Th. Manganaris, G. Kekes
INTERNATIONAL MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF FACIAL PLASTIC SURGRERY,
THESSALONIKI
, 2000.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διάλεξη: Ομιλητής: Π. Κόλλιας, Πρoεδρείο: Ε. Χελιδόνης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΙΝΟΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΑΘΗΝΑ
, 2001.

5. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΡΟΧΑΛΗΤΟ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας, Προεδρείο: Ε. Φερεκίδης
7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ,Ε.Ε.Ω.Α.Α.,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
, 2002.

6. NASAL TIP PROJECTION AND ITS ROLE IN FUNCTIONAL AND AESTHETIC RHINOPLASTY.

Speaker. P. Kollias, President. S.Davris.
5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology-Head and Neck Surgery, EU.F.O.S.
RHODOS
, HELLAS, 2004.

7. RESTORATION OF NASAL VALVE DYSFUNCTION BY RHINOPLASTY.

Speaker. P. Kollias, President. S. Kazanas.
5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology-Head and Neck Surgery, EU.F.O.S.
RHODOS
, HELLAS, 2004.

8. THE HEAD OF THE FEMUR AS A COMPOSITE GRAFT IN NASAL AUGMENTATION.

Speaker. P. Kollias.
5th European Congress of Oto- Rhino-Laryngology-Head and Neck Surgery, EU.F.O.S.
RHODOS
, HELLAS, 2004.

9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.

Συντονιστής Α. Αηδόνης. Εισηγητές: A. Berghaus: Auricular Reconstruction with Biocompatible Porous Polyethylene Material., G. Hafig: Reshaping Nasal tip with sutures: A more concervative and stable surgery., Π. Κόλλιας:Μειωτική Ρινοπλαστική. Επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και παράγοντες επιτυχίας., Β.Παυλιδέλης: Προσθετική Ρινοπλαστική με χρήση αυτομοσχευμάτων., Ι. Κωνσταντινίδης: Λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα μετά από ρινοπλαστική., Θ.Μαγγανάρης: Αισθητικά διλήμματα χειρουργικής Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου,
ΑΘΗΝΑ, 2005.

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.

Διάλεξη Ομιλητής: Π. Κόλλιας. Προεδρείο:. Ν. Καρβέλης, Β. Παυλιδέλης,
ΑΘΗΝΑ 2005.

11. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας., Προεδρείο: Ν. Μαρουδιάς, Ε. Αναγνώστου.
2ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο workshop Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής.
Πανεπιστήμιο Θράκης σε νωπά παρασκευάσματα,
Αλεξανδρούπολη
, 2006.

12. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ. ΑΙΤΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Διάλεξη. Ομιλητής. Π. Κόλλιας. Προεδρείο:Α. Φουστάνος, Π. Γκούμας.
2ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο workshop Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής.
Πανεπιστήμιο Θράκης σε νωπά παρασκευάσματα,
Αλεξανδρούπολη
, 2006.

13. ΝΕΩΤΕΡΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Διάλεξη. Ομιλητής. Π. Κόλλιας. Προεδρείο: Γ.Παπάζογλου, Ι.Ξενέλλης.
3ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο workshop Ωτοπλαστικής σε νωπά παρασκευάσματα.
Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη
, 2006.

14. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ.

Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας. Προεδρείο: Τ. Ασημακόπουλος
9η Επιστημονική ημερίδα στην κορυφή της ρινός.
Πανελλήνια Ω.Ρ.Λ. Εταιρεία.
Αθήνα
, 2006.

15. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.

Β’ κύκλος: Ρινοπλαστική.
Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας. Προεδείο: Ε. Φερεκύδης, Ζ. Αμανάκης .
7ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 2ο εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής & Ρινοπλαστικής σε νωπά παρασκευάσματα,
Αθήνα
2007.

16. ΡΙΝΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου ΩΡΛ Συνέδριου. Συντονιστής: Θ. Ηλιάδης. Ρινικό διάφραγμα και Ρινοπλαστική.Π. Κόλλιας.
Θεσσαλονίκη
2007.

17. “ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ”

Στρογγυλή Τράπεζα. Πρόεδροι: Γ. Βελεγράκης, Β. Βιτάλ. Συντονιστής: Ε. Φερεκύδης. Προεγχειρητική αξιολόγηση: Ι. Γιωτάκης, Aesthetic and function in Rhinoplasty: W. Heppt, Αυξητική Ρινοπλαστική: Β. Παυλιδέλλης,Μειωτική Ρινοπλαστική: Π. Κόλλιας, Η χειρουργική του ρινικού διαφράγματος: Γ. Αδαμόπουλος, Τεχνικές προσπέλασης της κορυφής: Ι. Κωνσταντινίδης. 8ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο, Δελφοί, 2008.

18. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας. 12ο Πρακτικό Σεμινάριο (Work shop) χειρουργικών εκτομών. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2008.

19. ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διάλεξη. Ομιλητής Π. Κόλλιας. 12η Επιστημονική Ημερίδα “ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ”. Ελληνική Εταιρεία Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, Αθήνα, 2008.

20. NEW IDEAS AND MATERIALS IN SEPTORHINOPLASTY.

Round table.Moderators: D. Holzmann, P. Narayanan, Chairmen: N. A. Dalkhes, E. Papadeas. New implants and materials in Septorhinoplasty: Holzmann D. Switzerland, Disarticulation Septoplasty: Jankowski R. France, Endoscopic Septoplasty: The open book method” Narayanan P. Malaysia,Principles in Pyramid surgery: Kollias p. Greece, Powered instruments in Septorhinoplasty: Thumfart W. Austria. 22nd Congress of the European Rhinologic Society, 27th International Symposium of Infection & Allergy of the nose. ERS & ISIAN , CRETE GREECE, 2008.

21. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Στρογγυλή Τραπεζα. Συντονιστής Α. Παπαβασιλείου. Μειωτική ρινοπλαστική: Π. Κόλλιας, Αυξητική Ρινοπλαστική: Π. Μαραγκουδάκης. 2ο Σεμινάριο Κλινικής “ΚΑΡΡΑ”, Ικαρία 2008.

Ο κ. Κόλλιας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ρινοπλαστική στην Ικαρία.

\

Ο κ. Κόλλιας σε διάλειμμα του σεμιναρίου με τον Καθηγητή κ. Αδαμόπουλο. Διακρίνονται ο κ. Πάππας και ο κ. Κόχιλας.

22. Χειρουργική τεχνική -Χειρουργικά βήματα της Ρινοπλαστικής.

(Τομές, Παρασκευή δερμάτινων κρημνών, αποκάλυψη της κορυφής, τεχνικές αφαίρεσης του ύβου και περιοχές οστεοτομών) Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας, Προεδρείο: Α. Τσιτσίκας, Συντονιστές: Ι. Καστανιουδάκης, Ι. Μπιζάκης. 2ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας (Σεμινάριο-workshop-Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής, Παρωτιδεκτομής και Ωτοπλαστικής)Αλεξανδρούπολη, 2008.

23. ΝΕΩΤΕΡΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διάλεξη. Ομιλητής: Π. Κόλλιας, Προεδρείο: Α. Γιακουμετής, Α. Τσιτσίκας, Συντονιστές: Ι. Ξενέλλης, Σ.Κορρές. 2ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας (Σεμινάριο-workshop- Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής Παρωτιδεκτομής και Ωτοπλαστικής) Αλεξανδρούπολη, 2008.

24. SEPTORHINOPLASTY: HOW I DO IT.

Instructional Course. P. Kollias. Chairmain: Y. Bayazit (Turkee), S. papaspyrou (Greece). VI BALKAN CONGRESS OF OTOLARYNGOLOGY- HEAN & NECK SURGERY. Thessaloniki Greece, 2008.

25. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Στρογγυλή Τράπεζα. Πρόεδροι: Δ. Κανδηλώρος, Ν. Μαρουδιάς. Συντονιστής: Ε. Χελιδόνης. Προεγχειρητική εκτίμηση Α. Χατζάκος, O ρόλος της ρινοπλαστικής στην βελτίωση της ρινικής βαλβίδας. Π. Κόλλιας,Αντιμετώπιση της εφιππιοειδούς ρινός. Β. Παυλιδέλλης, Τρόποι παρέμβασης στην κορυφή της ρινός. Ε. Χριστόπουλος, Η χειρουργική του ρινικού διαφράγματος. Α. Καμπέρος. 9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 3ο Εργαστήριο ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής – Ρινοπλαστικής, Αθήνα 2009.

26. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Στρογγυλή Τράπεζα. Πρόεδροι: Ζ. Αμάνικης, Μ. Ανδρουλάκης. Συντονιστής. Β. Δανιηλίδης. Ενδείξεις και προβληματισμοί στην ρινοπλαστική. Η. Καραπάντζος, Διορθωτική επέμβαση μετά προηγηθείσα αποτυχημένη Ρινοπλαστική. Πότε? Πως? Π. Κόλλιας,Ανοικτή ή κλειστή μέθοδος στην διόρθωση της κορυφής της μύτης. Ι. Κωνσταντινίδης, Τι πρέπει να προσέχουμε για να μειωθούν οι επιπλοκές στην Ρινοπλαστική. Β. Παυλιδέλλης, Τεχνική ρινοπλαστικής για την διόρθωση των πτερυγιαίων χόνδρων. Ι. Καστανιουδάκης, Η τεχνική των οστεοτομών στην ρινοπλαστική. Ι. Μπιζάκης. 9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 3ο Εργαστήριο ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής – Ρινοπλαστικής, Αθήνα 2009.

27. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Επιστημονική Ημερίδα. Η ΥΠΕΡΠΡΟΒΑΛΛΟΥΣΑ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Διάλεξη. Ομιλητής Π. Κόλλιας. Προεδρείο. Α. Σκούρας. Ελληνική Εταιρεία Λειτουργικής Ρινοπλαστικής , Αθήνα 2009.

28. ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΝΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ.

2ο Σεμινάριο ΩΡΛ κλινικής ΝΙΜΤΣ – ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. Στρογγυλή Τράπεζα. Ωτο-Ρινο-Βλεφαροπλαστική. Τι θα έκανα στις δύσκολες περιπτώσεις. Debate. Προεδρείο: Δ. Πανταζής, Κ. Οικονόμου.Συντονιστής: Β. Παυλιδέλλης. Απαντούν: Παν. Κόλλιας, Ανδρ. Φουστάνος, Αθ. Σκούρας. Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου. Αθήνα 2009.

29. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΩΤΩΝ.

Στρογγυλή τράπεζα. Πρόεδροι: Ι. Ξενέλης – Δ. Πανταζής. Συντονιστής: Ι. Μπιζάκης. Nasal tip surgery – H. Foda, Ευρεία κορυφή ρινός – Πλαστική αποκατάσταση – Ε. Χριστόπουλος, Η πρόκληση της επανορθωτικής ρινοπλαστικής – Α. Σκούρας, Εφιππιοειδής μύτη – Ταξινόμηση – Χειρουργική αντιμετώπιση – Β. Παυλιδέλης, Χρήση μοσχευμάτων στη ρινοπλαστική – Π. Κόλλιας, Reconstruction of severe auricular malformation and defects – R. Siegert. 10o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, 5-7 Φεβρουαρίου 2010, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα.

30. ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.

Διάλεξη. Προδρείο: Σέγγας Ι., Σταυριανός Σπ. Ομιλητής: Π. Κόλλιας. 13ο Πρακτικό Σεμινάριο (Work shop) χειρουργικών εκτομών. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2010.

31. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Διάλεξη: Προεδρείο: Π. Μαραγκουδάκης, Α. Σκούρας. Μετατραυματική παραμόρφωση της μύτης και χειρουργική αποκατάσταση. Ομιλητής: Παν. Κόλλιας. 2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, Αθήνα, 23-25 Απριλίου 2010.

32. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Διάλεξη:Προεδρείο: Α. Κυπραίου, Α. Φουστάνος. H υπερπροβάλλουσα κορυφή της μύτης (The Overprojection nose). Η Χειρουργική μας στρατηγική. Ομιλητής: Παν. Κόλλιας. 2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής. Αθήνα, 23-25 Απριλίου 2010.

33. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Στρογγυλή Τράπεζα.Πρόεδροι: Ε. Φερεκύδης, Μ. Ανδρουλάκης, Συντονιστής: Δ. Κανδηλώρος. Η χειρουργική του ρινικού διαφράγματος στην βελτίωση της λειτουργίας και αισθητικής της ρινός – Γ. Αδαμόπουλος , Κλειστή ρινοπλαστική. Βήμα προς βήμα προσέγγιση Ν. Μαρουδιάς, Λ. Ασημακοπούλου, Τεχνικές προσέγγισης της κορυφής – Ι. Καστανιουδάκης, Διορθωτικές παρεμβάσεις στην ράχη της ρινός – οστεοτομές Α. Σκούρας, Διόρθωση της σκολιωτικής ρινός – Ε. Χριστόπουλος, Προβλήματα μετά από ρινοπλαστική και αντιμετώπισή τους – Π. Κόλλιας. 1 1o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής και Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα Θεσσαλονίκη, 4-6 Φεβρουαρίου 2011.

34. 10 o Μεταπτυχιακό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας.

Διάλεξη. ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Ομιλητής: Παν. Κόλλιας Προεδρείο: Δ. Ασημακόπουλος. Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας και ρογχοπαθειών, Eλληνική Εταιρεία Φωνιατρικής και Φωνητικών τεχνών & Β’ ΩΡΛ Πανεπιστιμιακή κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», Δημητσάνα, 11-13 Μαρτιου 2011.

35. ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Στρογγυλή τράπεζα.Προεδρείο:Α. Κυπραίου, Α. Χαντζάκος. Συντονιστές: Ι. Κωνσταντινίδης, Β. Παυλιδέλης. Η ιστορία της ρινοπλαστικής. Ι. Καστανιουδάκης, Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου Pollybeak στην ρινοπλαστική Β. Παυλιδέλης, Αντιμετώπιση της υπερπροβάλλουσας κορυφής με την τεχνική “overlap” Α. Σκούρας, Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων της ρινικής βαλβίδας Π. Κόλλιας, Επανεγχείρηση μετά από ρινοπλαστική Ι. Κωνσταντινίδης. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου, 2011.

36. Συνεδρία 2η « Λειτουργική Διαφραγματορινοπλαστική» Πρόεδρος: Α. Ψηφίδης Συντονιστές: Ζ. Πάππας, Ι. Καστανιουδάκης.

Επιλογή ασθενούς για ρινοπλαστική – Χ. Γεωργάλας Τεχνικές διόρθωσης της κορυφής – Ν. Μαρουδιάς, Λ. Ασημακοπούλου, Βασικές αρχές στη χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων της ρινικής βαλβίδας – Π. Κόλλιας, Τεχνικές στη χειρουργική των πτερυγιαίων χόνδρων Α. Σκούρας , Τι μου δίδαξε η επανορθωτική ρινοπλαστική Α. Σκούρας, Διόρθωση της σκολιωτικής ρινός – Β. Νικολαίδης, Δερματικοί κρημνοί προσώπου – Ε. Γιωτάκης
13ο Πανελλήνιο σεμινάριο ρινολογίας , 19- 21 Aπριλίου 2013 | Nοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

37. Στρογγυλή Τράπεζα: Ρινοπλαστική

Προεδρείο: Α. Σκούρας, Μ. Ανδρουλάκης. Συντονιστές: Ευθ. Χριστόπουλος, Ν. Μαρουδιάς.
Α. Σκούρας: Τεχνικές οστεοτομών σε απλά και πολύπλοκα περιστατικά, Π. Κόλλιας: Τεχνικές διατομής των χόνδρων στη σύγχρονη Ρινοπλαστική, Λ. Ασημακοπούλου: Η χρήση των τεχνικών συρραφής στις δυσμορφίες της κορυφής, Β. Παυλιδέλης: Μοσχεύματα στη Ρινοπλαστική, W.Heppt: Failure and reoperation. Lessons.
17ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολόγίας – Xειρουργικής Kεφαλής & Tραχήλου, – Ημερίδα Φωνιατρικής και διαταραχών κατάποσης, 10-13 Οκτωβρίου 2013, Αλεξανδρούπολη.

38. Στρογγυλή Τράπεζα: Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής – Συζήτηση με τους ειδικούς. Συντονιστές: Π. Γκούμας, Δ. Νταβίλης.

Α. Δελίδης: Υπερτροφία Κογχών και Concha bulosa. Αντιμετώπιση βασισμένη σε ενδείξεις, Γ. Κότσης: Σκολίωση του Ρινικού Διαφράγματος, πότε και γιατί, Π. Κόλλιας: Η συμβολή της Ρινοπλαστικής στη βελτίωση της ρινικής αναπνοής, Κ. Παρπούνας: Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής στην παιδική ηλικία, Σ. Ναξάκης; Σημασία της δυσχέρειας ρινικής αναπνοής στην υπνική άπνοια. 14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας , 4-6 Απριλίου 2014, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.

39. Εκπαιδευτικά Video Ρινοπλαστικής.

Συντονιστές Κ. Χρηστίδης, Ε. Μοσχοβάκης. Β. Νικολαίδης: Ανοιχτή προσπέλαση κορυφής, Π. Κόλλιας: Delivery Rhinoplasty (κλειστή), Δ. Λουλούδης: Μοσχεύματα στην ανοιχτή Ρινοπλαστική. 14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας , 4-6 Απριλίου 2014, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.

40. Συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών ρινοπλαστικής.

Συντονιστές: Ι. Κωνσταντινίδης, Β. Παυλιδέλης, Σχολιαστές: Λ. Ασημακοπούλου, Χ. Γεωργάλας, Π. Κόλλιας, Α. Σκούρας. 15ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, 27-29 Μαρτίου 2015, Λάρισα

41. VIDEO παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών κλειστής και ανοικτής ρινοπλαστικής & F.E.S.S.

Συντονιστές: Ι. Σέγγας, Π. Μαραγκουδάκης,
Παν. Κόλλιας: Κλειστή ρινοπλαστική: Reduction rhinoplasty, Δ. Λουλούδης: Ανοικτή ρινοπλαστική, κλπ.
15ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, 27-29 Μαρτίου 2015, Λάρισα

42. Στρογγυλή Τράπεζα: Ρινοπλαστική.

Προεδρείο: Εμμανουήλ Χελιδόνης, Συντονιστές: Παύλος Μαραγκουδάκης, Απόστολος Ασημακόπουλος.
Λιάνα Ασημακοπούλου: « Αντιμετώπιση της αποκλίνουσας μύτης», Αθανάσιος Σκούρας: Αντιμετώπιση της βολβώδους κορυφής, Ιωάννης Κωνσταντινίδης: Χειρισμός του μέσου τριτημορίου στην ρινοπλαστική, Παναγιώτης Κόλλιας: «Αποκατάσταση της μετατραυματικής μύτης», Βασίλειος Παυλιδέλης: Αφαίρεση δέρματος στη ρινοπλαστική –πότε και πως. 18ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολόγίας – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 15-18 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα.

43. Round table: Rhinoplsty & facial Plastic Surgery. Presentation and discussion of problematic and interesting cases.

Moderators: V. Pavlidelis, J. Konstantinidis
Panel: P. Maragoudakis, I. Kastanioudakis, P. Kolias, D. Louloudis. 16o Πανελλήνιο συνέδριο Ρινολογίας – Course με νωπά παρασκεύασματα, 14-16 Απριλίου 2016, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

44. Στρογγυλή Τράπεζα: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου.

Πρόεδροι: Εμμ. Χελιδόνης, Παν. Γκούμας, Συντονιστές: Ιω. Κωνσταντινίδης , Π. Μαραγκουδάκης.
Παν. Κόλλιας: Συνήθη βήματα στην Ρινοπλαστική, Αθ. Σκούρας: Ρινοπλαστική, η κορυφή, Ι. Καστανιουδάκης: Σκολίωση στην ρινοπλαστική, Β. Παυλιδέλης: Ωτοπλαστική, Ε. Γιωτάκης: Αποκατάσταση ελλειμμάτων προσώπου. 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, Βόλος.

45. Η προ-εγχειρητική μας εξέταση και σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων για ρινοπλαστική.

Σάββατο 3 Δεκέμβρη, στην Επιστημονική Ημερίδα «Live Face & Breast Makeover 3» στο Νοσηλευτήριο «ΡΕΑ» Διοργάνωση: Αθ. Σκούρας, Γ. Σκούρας.

46. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού στην Ωτορινολαρυγγολογική περιοχή (Κεφαλή – Τράχηλο).

Σχολιασμός και ανάλυση περιστατικών προς χειρουργείο λειτουργικής ρινοπλασικής . Προεδρείο: Σ. Μητρόπουλος , Ο. Κεσίδου. Συντονιστής: Α. Σκούρας • Λ. Ασημακοπούλου • Π. Κόλλιας • Ε. Μάντζαρη • Π. Μαραγκουδάκης • Γ. Σκούρας. Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία. 2ο Συνέδριο του Κολλεγίου Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων: Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2017.

47. Στρογγυλή Τράπεζα: Ρινοπλαστική

Πρόεδρος: Αντ. Παπαβασιλείου, Συντονιστές: Ν. Μαρουδιάς, Ηλ. Καραπάντζος.

Λ. Ασημακοπούλου: Προεγχειρητική αξιολόγηση-Σχεδιασμός της επέμβασης, Μ. Προκοπάκης: Ανοικτή ή κλειστή?, Ε.Χριστόπουλος: Η κορυφή και πως θα την αλλάξουμε, Παν. Κόλλιας: Μειωτική (reduction) Ρινοπλαστική, Αθ. Σκούρας: Αυξητική Ρινοπλαστική. 17ο Πανελλήνιο σεμινάριο Ρινολογίας & 14ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας & Ρογχοπαθειών, 12-14 Μαϊου 2017, Φουγάρο, Ναύπλιο.

48. Nasal Valve deficiency – Surgical treatment (Ανεπάρκεια της ρινικής βαλβίδας – χειρουργική αποκατάσταση). Διάλεξη: Παν. Κόλλιας.

Live makeover 4, 1-3 September 2017, Aesthetic surgery symposium, Ελληνική Εταιρεία Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα.

Ο κ. Κόλλιας κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Ο κ. Κόλλιας κατά την ομιλία του στο Live Makeover 4, αναλύει τις υπερ-σύγχρονες τεχνικές του για την αντιμετώπιση της ανεπέρκειας της ρινικής βαλβ

49. Στρογγυλή Τράπεζα. Διάφραγμα και Λειτουργική χειρουργική ρινός.

Προεδρείο: Ν. Μαρουδιάς. Συντονιστές: Ι. Σέγγας, Α. Κυπραίου.

Μ. τσούνης: λειτουργική εκτίμηση ρινικής αναπνοής,  Χρ. Γεωργάλας: Το διάφραγμα στην ρινοπλαστική, Παν. Κόλλιας, Α. Κυπραίου: Αποκατάσταση της ανεπάρκειας των ρινικών βαλβίδων με κλειστή και ανοικτή προσπέλαση.  14 Οκτωβρίου 2017,  1η ημερίδα λειτουργικής  ρινοπλαστικής, Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος , «ΜΗΤΕΡΑ» Αθήνα.

50. Κλειστή Ρινοπλαστική – Delivery technique

Athens Rhinocourse , 21-22 Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Αθήνα.

51. Στρογγυλή Τράπεζα: Ρινοπλαστική

Πρόεδρος Ι. Χρυσαϊτης, Συντονιστές: Ι. Καστανιουδάκης,  Εύα Ζαχαριουδάκη.

Αθ. Σκούρας: Μοσχεύματα στην ρινοπλαστική, Παν. Κόλλιας: Αυξητική (Augmentation) ρινοπλαστική, Λ. Ασημακοπούλου:Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής, Α. Κυπραίου: Διαφραγματοπλαστική στη ρινοπλαστική, Δ. Λουλούδης:Κλειστή-Ανοικτή προσπέλαση. Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα.

19ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας & Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 2-5 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα.

Ο κ. Κόλλιας κατά την ομιλία του στο 19ο Πανελλήνιο συνέδριο.

Οι ομιλητές της Στρογγυλής Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωσή της, χαμογελούν ευχαριστημένοι στον φακό, με τον πρόεδρό της Ναύαρχο ΩΡΛ Ι. Χρυσαϊτη  Από δεξιά, Ι. Χρυσαϊτης, Παν. Κόλλιας, Λ. Ασημακοπούλου, Α. Σκούρας, Α. Κυπραίου, Δ. Λουλούδης.

Β. Εκπαιδευτής σε εργαστήρια με πτωματικά νωπά παρασκευάσματα

1. 2ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο workshop Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής.

Πανεπιστήμιο Θράκης σε νωπά παρασκευάσματα,
Αλεξανδρούπολη, 2006.

2. 3ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο workshop Ωτοπλαστικής σε νωπά παρασκευάσματα.

Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, 2006.

3. Ρινοχειρουργική-Ρινοπλαστική.

Χειρουργοί: Π Κόλλιας, Β. Παυλιδέλης. , Σχολιαστές: Ι. Γιωτάκης, Τ. Τερζής.
7ο Πανελλήνιο σεμινάριο Ρινολογίας & 2ο εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής & Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα,
Αθήνα
2007 (με Διεθνή συμμετοχή).

Ο γιατρός κ. Κόλλιας με τους δύο Κινέζους συναδέλφους του, τους οποίους εκπαίδευσε στο πρακτικό μέρος του πιο πάνω Course, στην Ρινοπλαστική, έξω από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

4. 11o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΕ ΝΩΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική.
Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2007.

5. 12ο Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικών εκτομών κεφαλής και τραχήλου σε νωπά παρασκευάσματα.

Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική.
Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2008.

6. 2ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας.

(Σεμινάριο-workshop – Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Λειτουργικής και Αισθητικής Ρινοπλαστικής, Παρωτιδεκτομής και Ωτοπλαστικής). Π. Κόλλιας εκπαιδευτής χειρουργός στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική.Αλεξανδρούπολη, 2008.

Ο κ. Κόλλιας εκπαιδεύοντας στα πτωματικά νωπά παρασκευάσματα, τους νεώτερους συναδέλφους του, στην Αλεξανδρούπολη.

7. ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΩΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.
10ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας, Lazer, Πανενδοσκόπισης, και Ρογχοπαθειών Βόλος, 2008.

8. Ρινοχειρουργική-Ρινοπλαστική.

Χειρουργοί: Π Κόλλιας, Β. Παυλιδέλης. , Σχολιαστές: Ι. Σέγγας, α. Καμπέρος. 9ο Πανελλήνιο σεμινάριο Ρινολογίας & 3ο εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής και Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα, Αθήνα 2009 (με Διεθνή συμμετοχή).

9. 14ο Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικών εκτομών κεφαλής και τραχήλου σε νωπά παρασκευάσματα.

Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2009.

10. 5ο WORKSHOP ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΜΕ ΝΩΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ, 2Η ΩΡΛ Πανεπιστημιακή κλινική, ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Φεβρουάριος 2009.

11. ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΝΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΝΩΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.

2ο Σεμινάριο ΩΡΛ κλινικής ΝΙΜΤΣ – ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική. Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα, Ιούνιος 2009.

12. Π. Κόλλιας, εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική.

Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2010. 15ο Πρακτικό Σεμινάριο (Work shop) χειρουργικών εκτομών. Δώμα και Πειραματικό χειρουργείο Ευαγγελισμού, Αθήνα 2010.

13. Παν. Κόλλιας. Εκπαιδευτής στην Ρινοπλαστική σε νωπά παρασκευάσματα.

11o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής και Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα. Θεσσαλονίκη 4-6 Φεβρουαρίου 2011.

14. Cadaver dissections: Rhinoplasty.

Teachers: ( Εκπαιδευτές στην Ρινοπλαστική). Εκπαιδευτικό Course Ασημακοπούλου Λ. Γεωργάλας Χ. Γιωτάκης Ε. Κόλλιας Π. Μάρκου Κ. Μαρουδιάς Ν. Νικολαίδης Β. Οικονόμου Π. Παπαδάκης Χ. Προκοπάκης Ε. Σκούρας Α. Τιτέλης Κ. Τριαρίδης Σ.
13o Πανελλήνιο σεμινάριο ρινολογίας – Course με νωπά παρασκεύασματα , 19-21 Aπριλίου 2013, Nοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

15. Εκπαιδευτικά Video Ρινοπλαστικής

Συντονιστές Κ. Χρηστίδης, Ε. Μοσχοβάκης.
Β. Νικολαίδης: Ανοιχτή προσπέλαση κορυφής, Π. Κόλλιας: Delivery Rhinoplasty (κλειστή), Δ. Λουλούδης: Μοσχεύματα στην ανοιχτή Ρινοπλαστική, 14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας , 4-6 Απριλίου 2014, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.

16. Cadaver dissections: Rhinoplasty

Teachers: V. Pavlidelis, P. Kollias, I. Kastanioudakis, E. Giotakis, S. Triaridis, D. Louloudis, P. Maragoudakis, V. Nikolaidis.
16o Πανελλήνιο συνέδριο Ρινολογίας – Course με νωπά παρασκεύασματα, 14-16 Απριλίου 2016, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

17. Athens Rhinocourse. Ρινοπλαστική.

Εκπαιδευτές: Παύλος Μαραγκουδάκης, Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, Χρίστος Γεωργάλας, Ευάγγελος Γιωτάκης, Βασίλειος Παυλιδέλης, Παναγιώτης Κόλλιας, Αργυρώ Κυπραίου, Γεώργιος Μοιρέας, Λιάνα Ασημακοπούλου, Δημήτριος Λουλούδης, Στέλιος Τριάντος. 21-22 Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Αθήνα.

Στην φωτογραφία οι εκπαιδευτές του Athens Rhinocourse: Όρθιοι από αριστερά: Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, Λιάνα Ασημακοπούλου, Παναγιώτης Κόλλιας, Δημήτρης Λουλούδης, Ευάγγελος Γιωτάκης. Καθιστοί: Αργυρώ Κυπραίου, Βασίλης Παυλιδέλης, Παύλος Μαραγκουδάκης (Αν. Καθηγητής, οργανωτής του σεμιναρίου), και Γεώργιος Μοιρέας.