Επιστημονικές Εργασίες

Εργασίες που έχει παρουσιάσει ή δημοσιεύσει ο γιατρός σχετικά με την Πλαστική χειρουργική του Προσώπου σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και περιοδικά.

 1. Ταυτόχρονη Λειτουργική και Αισθητική αποκατάσταση της Ρινός.
 2. Πλαστική της Κορυφής της Ρινός και Transdomal suture.
 3. Η αξία της φωτογραφικής τεκμηρίωσης στη Ρινοπλαστική.
 4. Η αποκατάσταση των ουλωδών στενώσεων των ρωθώνων με χρήση γειτονικών κρημνών.
 5. Αισθητική διόρθωση των αφαιστώτων ώτων με την τεχνική MUSTARDE.
 6. Η χειρουργική της κορυφής της ρινός στην ρινοπλαστική.
 7. Η χειρουργική της Ρινικής Βαλβίδας στην λειτουργική ρινοπλαστική.
 8. Η χρησιμοποίηση μισχωτών κρημνών για την κάλυψη ευμεγέθων δερματικών ελλειμμάτων του προσώπου.
 9. Σύγχρονες τεχνικές στην πλαστική της κορυφής της ρινός.
 10. Πτώση κορυφής της μύτης. Γιατί συμβαίνει και πως αντιμετωπίζεται.
 11. Revision Ρινοπλαστική. Ανοικτή ή κλειστή μέθοδος;
 12. Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας και η χειρουργική αντιμετώπισή της με χρήση κρημνών και συρραφών
 13. Functional reduction Rhinoplasty.
 14. Augmentation Rhinoplasty.
 15. H σημασία της προεγχειρητικής μελέτης των ασθενών της Ρινοπλαστική.
 16. Saddle Nose Deformity. A difficult problem for the nasal plastic surgeon.
 17. Η αποκατάσταση της λειτουργίας της ρινικής βαλβίδας με την ρινοπλαστική.
 18. Πλαστική της κορυφής της ρινός . Ανοικτή ή κλειστή προσέγγιση;
 19. Η υπερπροβάλλουσα (Overprojection) κορυφή της ρινός. Αίτια και χειρουργική διόρθωση.
 20. Ρινοπλαστική. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες απόψεις.
 21. Η συνύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων στην μύτη και η χειρουργική τους αποκατάσταση (Η δύσκολη ρινοπλαστική).
 22. Restoration of nasal valve dysfunction by Rhinoplasty.
 23. The head of the Femur as a composite graft in nasal augmentation.
 24. Nasal tip projection and its role in functional and aesthetic rhinoplasty.

Επιστημονικές εργασίες για άλλα ΩΡΛ θέματα.

 1. Το FOGARTY BALOON στην αφαίρεση ξένων σωμάτων του Τραχειοβρογχικού δένδρου.
 2. Η εκπαίδευση στην Ω.Ρ.Λ. σήμερα.
 3. Το μεγάλο ποσοστό των ξένων σωμάτων Τραχείας – Βρόγχων παιδιών από την Κρήτη.
 4. Παροδική αύξηση της Νευροαισθητηρίου Βαρηκοίας μετά την χρήση ακουστικών βαρηκοϊας.
 5. Διαταραχές της Κροταφογναθικής αρθρώσεως από Ωτορινολαρυγγολογικής και Οδοντογναθικής απόψεως.
 6. Περίπτωση Υποσκληριδίου Αποστήματος μετά από οξεία Παραρρινοκολπίτιδα.
 7. Χειρουργική αντιμετώπιση Βλεννογονοκήλης του Μετωπιαίου κόλπου με χρησιμοποίηση Βλεννογονοπεριοστικού κρημνού από το πλάγιο ρινικό τοίχωμα.
 8. Πλασμοκύττωμα δεξιού ωτός.
 9. Ο ρόλος της ριζικής Ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του υπεργλωττιδικού Καρκίνου του Λάρυγγα.
 10. Treatment of Supraglottic Laryngeal cancer by radical Radiotherapy.
 11. Η χρησιμοποίηση του flap του Bjork στις Τραχειοστομίες.
 12. Επιπλοκές των Παραρρινοκολπιτίδων και η αντιμετώπισή των.
 13. Η Τραχειοστομία και η σύγκλειση στον πολυτραυματία.
 14. Η χρησιμότητα της ηλεκτροδιάγνωσης στις τραυματικές παραλύσεις του Προσωπικού νεύρου.
 15. Χειρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση των τραυματικών παραλύσεων της Κροταφικής μοίρας του Προσωπικού νεύρου.
 16. Η ριζική ακτινοθεραπεία σε υπεργλωττιδικούς καρκίνους του Λάρυγγα ως πρώτη θεραπεία εκλογής.
 17. Large Hemangioma of the Auricle.
 18. Η χρησιμότητα του υπερήχου παραρρινίων κόλπων σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου μονάδας εκστρατείας Υγειονομικού.
 19. Περίπτωση Πλαγιοφαρυγγικού αποστήματος σε άνδρα ηλικίας 68 ετών.