Μύτη με Ύβο (Καμπούρα)

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις μύτης με ύβο (καμπούρα). Η παρουσία του ύβου αποτελεί την συχνότερη δυσμορφία της μύτης. Σε έμπειρα χέρια δεν είναι δύσκολη η αφαίρεσή του. Η σωστή διόρθωση της ράχης της μύτης μεταμορφώνει προς το καλύτερο τον χειρουργημένο και ικανοποιεί τις προσδοκίες του.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού