Μύτη με φαρδιά κορυφή

Στις φωτογραφίες αυτές παρουσιάζονται περιπτώσεις με φαρδιά κορυφή μύτης. Η φαρδιά κορυφή αποτελεί μία από τις συχνότερες δυσμορφίες της μύτης και η χειρουργική της αποκατάσταση θεωρείται δύσκολη και απαιτεί εμπειρία και χειρουργική δεξιοτεχνία.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού