Μύτη με δυσλειτουργία της Ρινικής Βαλβίδας

Στις φωτογραφίες και τα Video αυτά, παρουσιάζονται περιπτώσεις μύτης με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας. Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας προκαλεί μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Η χειρουργική αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη, και απαιτείται διαφορετική τεχνική για κάθε περίπτωση. Ο χειρουργός πρέπει να είναι πολύ έμπειρος και εξειδικευμένος ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία την πιο κατάλληλη τεχνική. Θεωρείται η δυσκολότερη ρινοπλαστική με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Φωτογραφίες Πριν-Μετά

Δείτε Περισσότερα

Μύτη με Ύβο
Μύτη με πεσμένη κορυφή
Μύτη με φαρδιά κορυφή
Μύτη μεγάλη
Μύτη με υπερ-προβάλλουσα κορυφή
Μύτη μετατραυματική
Μύτη μετά από αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού