Λειτουργική σημασία και αξία της μύτης

Λειτουργίες της μύτης

Η μύτη είναι ένα όργανο με πολλαπλή λειτουργική αποστολή. Αποτελεί την αρχή της αναπνευστικής οδού, υποδέχεται τα οσφρητικά ερεθίσματα, συμβάλλει στην διαμόρφωση της φωνής και του έναρθρου λόγου, και μετέχει στην πρόκληση διαφόρων φυσιολογικών αντανακλαστικών.

1ον. Η αναπνευστική λειτουργία

Eίναι η σημαντικότερη λειτουργία γιατί η μύτη αποτελεί την αρχή και το τέλος του αναπνευστικού κύκλου εισπνοής – εκπνοής. Η ρινική κοιλότητα είναι ένας άκαμπτος αγωγός μέσα από τον οποίο περνά ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος αέρας (αεραγωγός).

Κατά το πέρασμά του από τη μύτη ο αέρας θερμαίνεται ή ψύχεται, υγραίνεται και καθαρίζεται. Ο αέρας φθάνοντας στον ρινοφάρυγγα έχει σχεδόν την θερμοκρασία του σώματος και η σχετική υγρασία του είναι στο 100% . Ο καθαρισμός όσον αφορά σωματίδια διαμέτρου μεγαλύτερα ή ίσα των 5 mμ γίνεται σε ποσοστό 85-90% .

2ον. Οσφρητική λειτουργία

Στον άνθρωπο η όσφρηση χρησιμεύει για τον έλεγχο του εισπνεομένου αέρα και της τροφής. Στα ζώα έχει πολύ μεγαλύτερη βιοτική σημασία και την χρειάζονται για την επικοινωνία, την αναγνώριση του περιβάλλοντος, την ανεύρεση τροφής, την αποφυγή κινδύνων. Ο οσφρητικός βλεννογόνος ανανεώνεται συνεχώς κάθε 30-40 ημέρες.

3ον. Η λειτουργία του αντηχείου

Έχει σχέση με την διαμόρφωση της φωνής. Οι κοιλότητες της μύτης και των παραρρινίων αποτελούν αντηχεία του εκπνεόμενου αέρα κατά την φώνηση και συμβάλλουν στην άρθρωση των “ένρινων” συμφώνων (μ,ν). Η ομιλία και το τραγούδι οφείλουν μεγάλο μέρος της ποιότητάς τους στην μύτη.

4ον. Ρινοπνευμονικά αντανακλαστικά

Διάφορα αντανακλαστικά ξεκινούν από τον βλεννογόνο της μύτης όπως το οσφρητικό αντανακλαστικό (έκκριση σιέλου, γαστρικών υγρών μετά από κάποια μυρουδιά), ο πταρμός (φτάρνισμα), κ.λ.π. Σημαντικότερο φαίνεται να είναι το ρινοπνευμονικό αντανακλαστικό κατά το οποίο η στένωση ή απόφραξη της μύτης άσχετα με την αιτία που την προκαλεί, δημιουργεί αυξημένη αντίσταση και ελαττωμένη ενδοτικότητα των πνευμόνων, με ανάλογες επιπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία.