Λειτουργικά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν

Η λειτουργική αποκατάσταση αφορά κυρίως την αναπνευστική και κάποιες φορές και την οσφρητική λειτουργία. Η μύτη είναι το όργανο από το οποίο πρέπει να περάσει ο αέρας ώστε να φθάσει στον πνεύμονα: καθαρός, ζεστός, και κεκορεσμένος υδρατμών (βλέπε λειτουργική αξία της μύτης). Στις περιπτώσεις που δεν αναπνέουμε από την μύτη αλλά από το στόμα, ο αέρας δεν καθαρίζεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα όπως: Φαρυγγίτιδες, Αμυγδαλίτιδες, Ιγμορίτιδες, Ωτίτιδες, Λαρυγγίτιδες, Ροχαλητό ή κρίσεις άπνοιας κατά την διάρκεια του ύπνου και καρδιοπνευμονικά προβλήματα λόγω αυξημένης αντίστασης στην δίοδο του αέρα.

Γιατί δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από την μύτη;

Οι κυριότερες αιτίες είναι:

  • Η Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Είναι το στραβό διάφραγμα, το οποίο εκτός του ότι δεν αφήνει τον αέρα να περάσει, μπορεί να δημιουργήσει και εξωτερική παραμόρφωση της μύτης (βλέπε “Τι είναι η ΣΡΔ”, “Τι προκαλεί η ΣΡΔ”, ”Που οφείλεται η ΣΡΔ”)
  • Η υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών που είναι αποτέλεσμα χρόνιας ρινίτιδας αλλεργικής ή άλλης αιτιολογίας (βλέπε “Τι είναι οι ρινικές κόγχες”)
  • Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας που έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο (Collapse) των πλαγίων ρινικών τοιχωμάτων και των ρουθουνιών κατά την εισπνοή (Βλέπε “Ρινική Βαλβίδα”, Φωτογραφίες “μύτη με δυσλειτουργία βαλβίδας” και Video πριν και μετά την αποκατάστασης)
  • Η παρουσία πολυπόδων ή άλλων μορφωμάτων στο εσωτερικό της μύτης (βλέπε “ρινικοί πολύποδες”) που δεν αφήνουν τον αέρα να περάσει προς τους πνεύμονες.

Οι πιο πάνω καταστάσεις που πολλές φορές συνυπάρχουν, πρέπει να διορθωθούν χειρουργικά.

Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν:

  • Πλαστική του ρινικού διαφράγματος δηλαδή ο χειρουργικός ευθιασμός του. (Βλέπε τα πάντα για το διάφραγμα στο ξεχωριστό κεφάλαιο του ρινικού διαφράγματος).
  • Διόρθωση της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών. (Βλέπε Ρινικές κόγχες στο “Ρινικό διάφραγμα & κόγχες).
  • Διόρθωση της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας. (Βλέπε ρινική βαλβίδα).
  • Αφαίρεση των πολυπόδων ή των άλλων μορφωμάτων από το εσωτερικό της μύτης (βλέπε ρινικοί πολύποδες στο “Άλλες επεμβάσεις”. Σήμερα αφαιρούνται με την ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων κόλπων – Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)- από εξειδικευμένους Ωτορινολαρυγγολόγους.