Φωτογράφιση – Επεξεργασία των φωτογραφιών στον Η/Υ

Στη συνέχεια (1η επίσκεψη) ο κ. Κόλλιας επεξεργάζεται τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και λαμβάνοντας υπ’ οψιν -όσο είναι δυνατόν- και τις επιθυμίες του υποψήφιου, του δείχνει το αναμενόμενο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, στις profile λήψεις με προσέγγιση μεγαλύτερη από το 90% , ως προς το πραγματικό. Στην πράξη το πραγματικό τελικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο και πιο φυσικό από το επεξεργασμένο (εικ.1,2.α,β,γ)

Εικ.1 Φαίνεται η προεχειρητική εικόνα της μύτης με ύβο (εικ1α), η επεξεργασμένη φωτογραφία με το αναμενόμενο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.1β) και το τελικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση (εικ.1γ). Είναι εμφανές ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ κοντά στο αναμενόμενο. Η μύτη είναι φυσική και με σωστές αναλογίες σε σχέση με το πρόσωπο της χειρουργημένης.
Εικ. 2α,β,γ. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ δυσκολότερη και η επεξεργασία των φωτογραφιών αλλά και η χειρουργική επέμβαση που θα ακολουθήσει. Φαίνεται η προεχειρητική εικόνα της μεγάλης μύτης και της κακής προβολής της κορυφής (εικ.2α), η επεξεργασμένη φωτογραφία με το αναμενόμενο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.2β) και το τελικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση (εικ.2γ). Είναι εμφανές ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά στο αναμενόμενο και οι σχέσεις με τα περιβάλλοντα μόρια π.χ τα χείλια πιο σωστές. Η σμίκρυνση της κορυφής, βελτίωσε και το πάχος του άνω χείλους όπως και την σύγκληση του στόματος. (βλέπε στις φωτογραφίες “μύτη μεγάλη” όλες τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές φωτογραφίες αυτής της δύσκολης περίπτωσης.

Όταν τελειώσει η 1η επίσκεψη ο υποψήφιος προς επέμβαση θα πρέπει να φύγει σωστά ενημερωμένος, να έχει πεισθεί ότι όλα θα πάνε καλά και να ανυπομονεί για την ώρα που θα πάει στο χειρουργείο. Θα έχει σχηματίσει ο ίδιος αντίληψη για την εμπειρία και την ικανότητα του γιατρού που θα τον χειρουργήσει και δεν θα έχει αρκεσθεί μόνο στις καλές ή όχι συστάσεις που πολλές φορές εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και είναι λανθασμένες.

Στην περίπτωση όμως που δεν έχει πεισθεί για την ικανότητα και την εμπειρία του χειρουργού, οφείλει να κάνει έρευνα αγοράς επισκεπτόμενος και άλλους γιατρούς εξειδικευμένους στην ρινοπλαστική ώστε να επιλέξει να χειρουργηθεί από εκείνον, που πιστεύει ότι είναι ο πιο ικανός να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του.