Ποια είναι η φιλοσοφία του ιατρού για την ρινοπλαστική

Για τον κ. Κόλλια η Ρινοπλαστική είναι μια δύσκολη επέμβαση που απαιτεί από τον χειρουργό: βαθιά γνώση, μεγάλη εμπειρία, χειρουργική δεξιοτεχνία και ικανότητα να επιλέγει, να συνδυάζει και να εφαρμόζει την κατάλληλη τεχνική για την κάθε περίπτωση. Κάθε υποψήφιος είναι μοναδικός και η κάθε επέμβαση πρέπει να είναι εξατομικευμένη.

Δεν είναι δυνατόν μια μύτη όσο καλή και να είναι να ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Ο χειρουργός λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει μια μύτη που θα μπορεί να επιτελεί τις λειτουργίες της ενώ παράλληλα θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στα σταθερά λοιπά χαρακτηριστικά μόρια του προσώπου (μάτια, χείλη, παρειές, μέτωπο, πηγούνι κ.λ.π.).

Έτσι θα προκύψει ένα αρμονικό σύνολο (εικ.1α,β) απόλυτα φυσικό, που δεν θα τραβάει την προσοχή των άλλων σαν κάτι περίεργο, και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ευτυχισμένο άτομο.

Αυτό για τον κ. Κόλλια, Χειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο με μεγάλη εμπειρία -και μεγάλη Νοσοκομειακή εμπειρία 25 ετών μέχρι το 2007– είναι πρωταρχικής σημασίας και αξίας. Διότι δεν βλέπει την μύτη μόνο σαν αντικείμενο αισθητικής αλλά και σαν όργανο που βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου με πολύ σημαντικές λειτουργίες.

Εικ. 1α,β. Φαίνεται στην μετεγχειρητική φωτογραφία (εικ.1β) η αρμονία των μορίων του προσώπου. Η μύτη μετά την διόρθωση και τις σωστές της αναλογίες, ανέδειξε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Στο χειρουργείο έγινε πλαστική του ρινικού διαφράγματος για τον ευθιασμό του και ρινοπλαστική (πλαστική κορυφής για την εκλέπτυνση και την ανύψωσή της, και αφαίρεση του οστεοχόνδρινου ύβου). Η αλλαγή προς το καλύτερο της εμφάνισης της χειρουργημένης είναι εμφανής. Σημειωτέον ότι η ασθενής είχε υποβληθεί σε ρινοπλαστική από άλλο χειρουργό 2 χρόνια πριν χωρίς αποτέλεσμα.