Αποκατάσταση ελλειμμάτων προσώπου

Αφαίρεση μορφωμάτων σε διάφορες περιοχές του προσώπου

Υπάρχουν διάφορα μορφώματα στο πρόσωπο που απαιτούν χειρουργική αφαίρεση. Αυτά τα μορφώματα είναι συνήθως καλοήθη όπως οι μελαχρωματικοί σπίλοι, οι σμηγματογόνες κύστεις κλπ. Πολλές φορές όμως συναντούμε και κακοήθειες όπως τα μελανώματα, τα επιθηλιώματα, τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα κλπ.
Η αφαίρεση όλων αυτών των μορφωμάτων πρέπει να γίνεται επί υγιών ιστών για να μην έχουμε υποτροπή δηλ. να μην εμφανισθούν ξανά.

Αυτό πολλές φορές δημιουργεί την ανάγκη εκτεταμένων αφαιρέσεων με μεγάλα χειρουργικά ελλείμματα που πρέπει να καλυφθούν είτε με γειτονικούς κρημνούς είτε με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα. Η δημιουργία των κρημνών πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε αφενός τα ελλείμματα να καλύπτονται και αφετέρου να μην δημιουργούνται μετεγχειρητικές δυσμορφίες στο πρόσωπο.

Α) Μορφώματα στο πλάγιο τοίχωμα της μύτης – Μεγάλοι παρειακοί κρημνοί

Εικ. 1α,β. Στην προεγχειρητική εικόνα 1α φαίνεται μια εκτεταμένη μελανή περιοχή που καταλαμβάνει τα πάνω 2/3μόρια της δεξιάς πλευράς της μύτης. Η υπόνοια για κακόηθες μελάνωμα ήταν μεγάλη. Έγινε ευρεία εκτομή της βλάβης επί υγιούς ιστού και αποκατάσταση με παρειακούς και μετωπιαίο κρημνό (εικ.1γδ), με άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.1β, δεν φαίνεται κανένα σημάδι). Το σπάνιο ήταν ότι στην ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκαν δύο διαφορετικού τύπου μελανώματα τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Η ασθενής παραμέμφθηκε σε ογκολόγο για την παραπέρα θεραπεία και επετεύχθη πλήρης ίαση (πέραν της 5ετίας).
Εικ.1γ,δ. Στην εικ. 1γ. φαίνεται ο σχεδιασμός των κρημνών (παρειακών και μετωπιαίου) κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης που έγινε με γενική αναισθησία λόγω του εκτεταμένου της βλάβης (Ιστορία ρινοπλαστικής -Ινδική φάση). Στην εικ.1δ φαίνεται το αποτέλεσμα στο τέλος του χειρουργείου. Οι κρημνοί είναι στην θέση τους. Η επέμβαση έγινε σε συνεργασία με την Οφθαλμίατρο κ. Αδαμαντία Βουδούρη για μεγαλύτερη ασφάλεια επειδή η βλάβη ήταν πολύ κοντά στο μάτι και με την δημιουργία των κρημνών δεν έπρεπε να διαταραχθεί η οφθαλμική λειτουργία.

Β) Μόρφωμα στην κορυφή της μύτης.

Τα μορφώματα που βρίσκονται στην κορυφή της μύτης είναι από τα πιο δύσκολα διότι τα ελλείμματα που δημιουργούνται από την αφαίρεσή τους χρειάζονται γειτονικό κρημνό για να καλυφθούν.Ο καλύτερος κρημνός είναι ο παρειακός κατά μήκος της ρινοπαρειακής αύλακας (εικ.2γ,δ).

Εικ.2α,β. Τα δύο μορφώματα στα οποία κατευθύνονται τα βέλη (εικ.2α στην κορυφή της μύτης και κάτω από το δεξί κάτω βλέφαρο) θεωρήθηκαν ύποπτα για Βασικοκυτταρικά καρκινώματα και αποφασίστηκε η αφαίρεσή τους. Στην εικόνα 2β φαίνεται το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα 2 μήνες μετά την επέμβαση. Με την πάροδο του χρόνου τα σημάδια θα βελτιώνονται.
Εικ.2γ,δ. Εδώ φαίνονται σχεδιασμένα τα μορφώματα που θα αφαιρεθούν και ο παρειακός κρημνός που θα καλύψει το μεγάλο έλλειμμα που θα προκύψει στην κορυφή της μύτης.
Εικ.2ε,στ. Εδώ φαίνεται η ασθενής στο τέλος της επέμβασης (εικ.2ε) και 5 ημέρες μετά την επέμβαση (εικ.2στ). Έχει γίνει η κάλυψη του ελλείμματος της κορυφής με τον γειτονικό παρειακό κρημνό και η συρραφή στην ρινοπαρειακή αύλακα δεν θα αφήσει κανένα σημάδι στο μέλλον. Το έλλειμμα από την αφαίρεση του 2ου μορφώματος κάτω από το δεξιό βλέφαρο δεν χρειάστηκε κρημνό για να καλυφθεί. Η επέμβαση έγινε με τοπική αναισθησία και η αφαίρεση έγινε επί υγιών ιστών και στα δύο μορφώματα.

Γ. Μορφώματα στην περιοχή της ρινοπαρειακής αύλακας

Τα μορφώματα γύρω από την ρινοπαρειακή αύλακα ή πάνω σ’ αυτήν είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθούν και να καλυφθούν με γειτονικούς παρειακούς κρημνούς. Αυτό διότι η αύλακα μας οδηγεί στο να κάνουμε την συρραφή πάνω της και να μην έχουμε εμφανή σημάδια μετεγχειρητικά.

Εικ.3α,β. Φαίνεται μία μεγάλη βλάβη (Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) στην περιοχή της αριστερής ρινοπαρειακής αύλακας (εικ.3α) και το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά την ευρεία αφαίρεση της βλάβης και την αποκατάσταση με γειτονικό παρειακό κρημνό (εικ.3β)
Εικ.3γ,δ. Εδώ φαίνονται σχεδιασμένα: 1) Η ευρεία αφαίρεση επι υγιούς ιστού της βλάβης και 2) Οι κρημνοί που θα χρησιμοποιηθούν (εικ.3γ). Στην εικ.3δ. φαίνεται το αποτέλεσμα στο τέλος της επέμβασης. Το έλλειμμα καλύφθηκε από τον δίλοβο παρειακό κρημνό.